Cây đơn mặt trời

🐳

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Đơn tía, đơn đỏ, đơn tướng quân, liễu đỏ, hồng bối quế hoa, cây mặt quỷ, … [1]

Tên tiếng Anh

Chinese croton, blindness tree, buta buta, jungle fire plant, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Malpighiales (Sơ ri)

Họ (familia)

Euphorbiaceae (Thầu dầu)

Chi (genus)

Excoecaria

Loài (species)

E. cochinchinensis

Danh pháp hai phần

Excoecaria cochinchinensis Lour., Fl. Cochinch. 2: 612 (1790). [2][3]