Cây rau dổi đất

Nhắn tin ko🙄

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Đang tìm hiểu

Tên tiếng Anh

Hoja santa, yerba santa, hierba santa, Mexican pepperleaf, acuyo, tlanepa, anisillo, root beer plant, Vera Cruz pepper, sacred pepper, ... [1]0

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Piperales (Hồ tiêu)

Họ (familia)

Piperaceae (Hồ tiêu)

Chi (genus)

Piper

Loài (species)

P. auritum

Danh pháp hai phần

Piper auritum Kunth, Nov. Gen. Sp. [H.B.K.] 1: 54 (1816). [2][3]