Cây dây thìa canh lá to

🤠👜

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Dây mỏ, lõa ti không mùi, lõa ti nhuộm, ... [1]

Tên tiếng Anh

Đang tìm hiểu

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Gentianales (Long đởmi)

Họ (familia)

Apocynaceae (La bố ma)

Chi (genus)

Gymnema

Loài (species)

G. latifolium

Danh pháp hai phần

Gymnema latifolium Wall. ex Wight, Contr. Bot. India [Wight] 45. (1834). [2][3]