Cây cúc tần làm thuốc

Phải chăng tui đang dần nhàm chán😔

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Cây từ bi, lức, lức ấn, ... [1]

Tên tiếng Anh

Indian camphorweed, Indian fleabane, Indian pluchea, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Asterales (Cúc)

Họ (familia)

Asteraceae (Cúc)

Chi (genus)

Pluchea

Loài (species)

P. indica

Danh pháp hai phần

Pluchea indica (L.) Less., Linnaea 6(1): 150 (1831). [2][3]