Thông tin chung

Tên gọi khác: Mắc có, ... [1]

Tên tiếng Anh: Yellow mombin, hog plum, ... [1]

Danh pháp khoa học: Spondias mombin L., Sp. Pl. 1: 371 (1753). [2][3]

Bộ thực vật: Bồ hòn (Sapindales).

Họ thực vật: Đào lộn hột (Anacardiaceae).

Chi thực vật: Spondias.

Kho khám phá