Thông tin chung

Tên gọi khác: Hải tiên, vòi voi, mạch lạc, … [1]

Tên tiếng Anh: Đang tìm hiểu.

Danh pháp khoa học: Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl, Enum. Pl. [Vahl] 1: 206 (1804). [2][3]

Bộ thực vật: Hoa môi (Lamiales).

Họ thực vật: Cỏ roi ngựa (Verbenaceae).

Chi thực vật: Stachytarpheta.

Kho khám phá

Ảnh tham khảo
Ảnh chất lượng 5⭐ (9 ảnh)
Một số tài liệu sưu tầm

Stachytarpheta jamaicensis. Tác giả: Albert. Ngày tạo: Ngày 1, tháng 7, năm 2006. Nguồn: Wikipedia Commons.

Stachytarpheta jamaicensis - Guadeloupe. Tác giả: Patrice78500. Ngày tạo: Ngày 2, tháng 5, năm 2013. Nguồn: Wikipedia Commons.

Ảnh chụp Stachytarpheta jamaicensis tại Tucson, Arizona, USA. Tác giả: Stickpen. Ngày tạo: Ngày 6, tháng 9, năm 2011. Nguồn: Wikipedia Commons.

Stachytarpheta jamaicensis, Khu bảo tồn thiên nhiên Castellow Hammock, Miami, Florida. Tác giả: Judy Gallagher. Ngày tạo: Ngày 2, tháng 12, năm 2016. Nguồn: Wikipedia Commons.

Stachytarpheta jamaicensis - Chicago. Tác giả: Krzysztof Ziarnek, Kenraiz. Ngày tạo: Ngày 27, tháng 9, năm 2016. Nguồn: Wikipedia Commons.

Ảnh chụp Stachytarpheta jamaicensis tại Mokolii, Oahu, Hawaii. Tác giả: Forest & Kim Starr. Ngày tạo: Ngày 19, tháng 4, năm 2005. Nguồn: Wikipedia Commons.

Tài liệu tham khảo

[1] - Stachytarpheta jamaicensis - Tra cứu dược liệu - Danh lục cây thuốc.

[2] - International Plant Name Index (IPNI). IPNI Life Sciences Identifier (LSID): 1092351-2.

[3] - World Flora Online (WFO). wfo-0000314894.