Thông tin chung

Tên gọi khác: Cỏ linh chi, ...

Tên tiếng Anh: Đang tìm hiểu.

Danh pháp khoa học: Murdannia loriformis (Hassk.) R.S.Rao & Kammathy, Bull. Bot. Surv. India 3: 393, in obs. (1962). [1][2][Cần lảm rõ]

Bộ thực vật: Thài lài (Commelinales).

Họ thực vật: Thài lài (Commelinaceae).

Chi thực vật: Murdannia.

Kho khám phá

Ảnh tham khảo
Ảnh chất lượng 5⭐ (7 ảnh)
Một số tài liệu sưu tầm

Murdannia loriformis - Kiri Ella, Sri Lanka | ID: 1301709. Tác giả: Chưa rõ. Ngày tạo: Chữa rõ. Nguồn: Kew Royal Botanic Gardens.

Murdannia loriformis - Kiri Ella, Sri Lanka | ID: 1301704. Tác giả: Chưa rõ. Ngày tạo: Chữa rõ. Nguồn: Kew Royal Botanic Gardens.

Murdannia loriformis - Kiri Ella, Sri Lanka | ID: 1301707. Tác giả: Chưa rõ. Ngày tạo: Chữa rõ. Nguồn: Kew Royal Botanic Gardens.

Tài liệu tham khảo

[1] - International Plant Name Index (IPNI). IPNI Life Sciences Identifier (LSID): 172867-1.

[2] - World Flora Online (WFO). wfo-0000473601.