Cây cỏ bao tử

Truyền ... dầu gió

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Cỏ linh chi, ...

Tên tiếng Anh

Đang tìm hiểu

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Commelinales (Thài lài)

Họ (familia)

Commelinaceae (Thài lài)

Chi (genus)

Murdannia

Loài (species)

M. loriformis

Danh pháp hai phần

Murdannia loriformis (Hassk.) R.S.Rao & Kammathy, Bull. Bot. Surv. India 3: 393, in obs. (1962). [1][2][Cần lảm rõ]

Zalo

Zalo