Thông tin chung

Tên gọi khác: Tầm ruột, ... [1]

Tên tiếng Anh: Otaheite gooseberry, Malay gooseberry, Tahitian gooseberry, country gooseberry, star gooseberry, starberry, arbari, West India gooseberry, simply gooseberry tree, ... [1]

Danh pháp khoa học: Phyllanthus acidus (L.) Skeels, Bull. Bur. Pl. Industr. U.S.D.A. 148: 17 (1909). [2][3]

Bộ thực vật: Sơ ri (Malpighiales).

Họ thực vật: Diệp hạ châu (Phyllanthaceae).

Chi thực vật: Phyllanthus.

Kho khám phá