Cây chùm ngây

Công dung ngôn hạnh ... nhưng ko ai bên cạnh

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Ba đậu dại, … [1]

Tên tiếng Anh

Moringa, drumstick tree, horseradish tree, ben oil tree, benzolive tree, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Brassicales (Cải)

Họ (familia)

Moringaceae (Chùm ngây)

Chi (genus)

Moringa

Loài (species)

M. oleifera

Danh pháp hai phần

Moringa oleifera Lam., Encycl. [J. Lamarck & al.] 1(2): 398 (1785). [2][3]

Zalo

Zalo