Cây chua me đất hoa hồng

Tui muốn khóc😣

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Đang tìm hiểu

Tên tiếng Anh

Large-flowered pink-sorrel, pink woodsorrel, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Oxalidales (Chua me đất)

Họ (familia)

Oxalidaceae (Chua me đất)

Chi (genus)

Oxalis

Loài (species)

O. debilis

Danh pháp hai phần

Oxalis debilis Kunth, Nov. Gen. Sp. [H.B.K.] v. 236. t. 466. [2][3]

Danh pháp thứ

Oxalis debilis var. corymbosa (DC.) Lourteig, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 840 (1981). [4]