Thông tin chung

Tên gọi khác: Ráy gai, móp gai, mớp gai, mác gai, sơn thục gai, khoai sọ gai, ... [1]

Tên tiếng Anh: Đang tìm hiểu.

Danh pháp khoa học: Lasia spinosa (L.) Thwaites, Enum. Pl. Zeyl. [Thwaites] 336 (1864). [2][3]

Bộ thực vật: Trạch tả (Alismatales).

Họ thực vật: Ráy (Araceae).

Chi thực vật: Lasia.

Kho khám phá

Ảnh tham khảo
Ảnh chất lượng 5⭐ (3 ảnh)
Một số tài liệu sưu tầm

Lasia spinosa. Tác giả: Raffi Kojian. Ngày tạo: Ngày 9, tháng 3, năm 2011. Nguồn: Wikipedia Commons.

Lasia spinosa. Tác giả: Raffi Kojian. Ngày tạo: Ngày 9, tháng 3, năm 2011. Nguồn: Wikipedia Commons.

Lasia spinosa. Tác giả: Raffi Kojian. Ngày tạo: Ngày 9, tháng 3, năm 2011. Nguồn: Wikipedia Commons.

Lasia spinosa. Tác giả: Raffi Kojian. Ngày tạo: Ngày 9, tháng 3, năm 2011. Nguồn: Wikipedia Commons.

Lasia spinosa. Tác giả: Michael Wolf, Penig. Ngày tạo: Ngày 27, tháng 5, năm 2017. Nguồn: Wikipedia Commons.

Lasia spinosa. Tác giả: Michael Wolf, Penig. Ngày tạo: Ngày 27, tháng 5, năm 2017. Nguồn: Wikipedia Commons.

Lasia spinosa. Tác giả: Krzysztof Ziarnek, Kenraiz. Ngày tạo: Ngày 13, tháng 12, năm 2019. Nguồn: Wikipedia Commons.

Lasia spinosa. Tác giả: Krzysztof Ziarnek, Kenraiz. Ngày tạo: Ngày 13, tháng 12, năm 2019. Nguồn: Wikipedia Commons.

Lasia spinosa. Tác giả: Chiring chandan. Ngày tạo: Ngày 3, tháng 6, năm 2020. Nguồn: Wikipedia Commons.

Tài liệu tham khảo

[1] - Wikipedia - Bách khoa toàn thư mở.

[2] - International Plant Name Index (IPNI). IPNI Life Sciences Identifier (LSID): 87418-1.

[3] - World Flora Online (WFO). wfo-0000223543.