Cây chìa vôi 4 cạnh

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Hồ đằng bốn cạnh, ... [1]

Tên tiếng Anh

Veldt grape, winged treebine, adamant creeper, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Vitales (Nho)

Họ (familia)

Vitaceae (Nho)

Chi (genus)

Cissus

Loài (species)

C. quadrangularis

Danh pháp hai phần

Cissus quadrangularis L., Mant. Pl. 39 (1767). [2][3]