Cây rau cải xoăn

Gớm tui quan tâm💔

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Borecole, ... [1]

Tên tiếng Anh

Kale, leaf cabbage, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Brassicales (Cải)

Họ (familia)

Brassicaceae (Cải)

Chi (genus)

Brassica

Loài (species)

B. oleracea

Danh pháp hai phần

Brassica oleracea L., Sp. Pl. 2: 667 (1753). [2][3]

Nhóm giống cây trồng

Acephala Group