Cây cà độc dược

Tui hay gọi quả của nó là quả mìn😄

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Mạn đà la (hoa trắng), … [1]

Tên tiếng Anh

Indian thornapple, Hindu Datura, metel, devil's trumpet, angel's trumpet, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Solanales (Cà)

Họ (familia)

Solanaceae ()

Chi (genus)

Datura

Loài (species)

D. metel

Danh pháp hai phần

Datura metel L., Sp. Pl. 1: 179 (1753). [2][3]

Zalo

Zalo