Thông tin chung

Tên gọi khác: Dâu da đất (phương ngữ miền Bắc), lòn bon (phương ngữ Quảng Nam), ... [1]

Tên tiếng Anh: Langsat (/ˈlɑːŋsɑːt/), lanzones (/lɑːnˈzɔːnɛs/), longkong, ... [1]

Danh pháp khoa học: Lansium parasiticum (Osbeck) Sahni & Bennet, Indian Forester 100(3): 202 (1974). [2][3]

Bộ thực vật: Bồ hòn (Sapindales).

Họ thực vật: Xoan (Meliaceae).

Chi thực vật: Lansium.

Kho khám phá