Thông tin chung

Tên gọi khác: Dâu da đất (phương ngữ miền Bắc), lòn bon (phương ngữ Quảng Nam), ... [1]

Tên tiếng Anh: Langsat (/ˈlɑːŋsɑːt/), lanzones (/lɑːnˈzɔːnɛs/), longkong, ... [1]

Danh pháp khoa học: Lansium parasiticum (Osbeck) Sahni & Bennet, Indian Forester 100(3): 202 (1974). [2][3]

Bộ thực vật: Bồ hòn (Sapindales).

Họ thực vật: Xoan (Meliaceae).

Chi thực vật: Lansium.

Kho khám phá

Ảnh tham khảo
Ảnh chất lượng 5⭐ (3 ảnh)
Một số tài liệu sưu tầm

Ảnh chụp Langsat, một giống khác của duku (tên gọi của Lansium parasiticum theo tiếng Indonesia) tại đô thị Valencia thuộc tỉnh Negros Oriental, Philippines. Tác giả: Mike Gonzalez (TheCoffee). Ngày tạo: Ngày 7, tháng 8, năm 2005. Nguồn: Wikipedia Commons.

Việc canh tác Lansium parasiticum ở Wind Bath, Rawas Ilir, Musi Rawas, tỉnh Nam Sumatra, Indonesia. Tác giả: Wibowo Djatmiko (Wie146). Ngày tạo: Ngày 3, tháng 512, năm 2006. Nguồn: Wikipedia Commons.

Việc canh tác Lansium parasiticum theo hệ thống nông lâm kết hợp ở Wind Bath, Rawas Ilir, Musi Rawas, tỉnh Nam Sumatra, Indonesia. Tác giả: Wibowo Djatmiko (Wie146). Ngày tạo: Ngày 3, tháng 512, năm 2006. Nguồn: Wikipedia Commons.

Tài liệu tham khảo

[1] - Wikipedia - Bách khoa toàn thư mở.

[2] - International Plant Name Index (IPNI). IPNI Life Sciences Identifier (LSID): 578885-1.

[3] - World Flora Online (WFO). wfo-0000443560.