Cây bầu hồ lô

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Bầu rượu, bầu nậm, ... [1]

Tên tiếng Anh

Bottle gourd, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Cucurbitales (Bầu bí)

Họ (familia)

Cucurbitaceae (Bầu bí)

Chi (genus)

Lagenaria

Loài (species)

L. siceraria

Danh pháp hai phần

Lagenaria siceraria (Molina) Standl., Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 3(3): 435 (1930). [2][3]