Giống chanh cẩm thạch

🌱Mô tả giống

Chanh hồng cẩm thạch (tên tiếng Anh là variegated pink lemon, variegated Eureka lemon, pink-fleshed Eureka lemon) là giống chanh (Citrus × limon) với phần cơm có màu hồng độc đáo, vỏ quả có sọc xanh khi chín kèm mặt lá loang lổ màu giữa xanh, trắng hoặc vàng. Nó vô tình được phát hiện khi người ta quan sát thấy một biến dị phát sinh từ một ngọn cây chanh vàng bình thường ở Burbank, California vào năm 1931. [1]

Tên loài (species)

Citrus × limon

Tên giống (cultivar)

Citrus limon 'Variegated Pink'

Nguồn gốc (origin)

Burbank, California

Giống chanh đào